• Slovensko (SLO)
  • Russian (RUS)
  • English   (EN)
  • Español (ES)
Dokumenti PDF Natisni E-pošta
Potrebni dokumenti (če sta bodoča zakonca oba tujca, potrebujeta):
 
  • potni list,
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan,
  • potrdilo države, kateri državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze.
 
Izpiski in potrdila morajo biti izdana za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica Pariške ali Dunajske konvencije. Ne smejo biti starejši od šestih mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa.
 
Pretvornik valut PDF Natisni E-pošta
 
Informacije o veleposlaništvih in konzulatih PDF Natisni E-pošta
 
 
zastava_AVSTRALIJA
 
Avstralija 

Naša predstavništva

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije

Level 6, St. George's Building

60 Marcus Clarke Street

Canberra ACT 2601

Avstralija

Tel: (+) 61 2 624 348 30

Faks: (+) 61 2 624 348 27

Elektronska pošta: vca(at)gov.si
www: http://canberra.veleposlanistvo.si

 

 

zastava_ARGENTINA

 

Argentina

 

Naša predstavništva

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije

Avenida Santa Fe 846, 6 piso

C1059ABP Buenos Aires

Argentina

Tel: (+) 54 11 48 94 06 21

Faks: (+) 54 11 43 12 84 10

 

Elektronska pošta: vba(at)gov.si

spletna stran: www.buenosaires.veleposlanistvo.si

Pristojno za: Argentina, Brazilija, Čile, Urugvaj, Paragvaj, Peru, Venezuela 

Nj. eksc. g. Avguštin Vivod, veleposlanik

 

Konzularni oddelek Veleposlaništva:

Tel: (+) 54 11 48 94 06 31

Uradne ure so ob ponedeljkih in sredah od 10h do 13h ter od 14h do 16h. 

Pristojno za: Avstralija, Nova Zelandija

G. Gregor Kozovinc, začasni odpravnik poslov

 
 
Več ...
 
Mejne formalnosti PDF Natisni E-pošta
Mejne formalnosti so minimalne in ustrezajo evropskim standardom. Notranje meje so z vstopom v schengensko območje odpravljene, kar pomeni, da so mejni prehodi med Slovenijo in Italijo, Avstrijo ter Madžarsko prosti. Za prestop zunanje meje s Hrvaško zadostuje veljavni potni list ali veljavni osebni dokument, če obisk ne traja več kot tri mesece. Državljani članic Evropske unije, Hrvaške in Švice lahko prestopijo mejo z veljavnim osebnim dokumentom, vendar obisk ne sme trajati dlje kot trideset dni. Za vse, ki za obisk Slovenije potrebujejo vizum, je na voljo schengenski vizum, ki ga lahko dobijo v slovenskih predstavništvih v svojih državah ali predstavništvih katere koli države članice schengenskega območja. Vse schengenske države članice izdajajo schengenske vizume pod enakimi pogoji, pri čemer upoštevajo tudi interese drugih držav članic. Vizum, ki ga izda ena schengenska država članica, je veljaven tudi za druge države članice, kar koristi državljanom tretjih držav, ki želijo obiskati več kakor eno schengensko državo članico.

Otrok lahko potuje in vstopa čez zunanjo državno mejo samo z veljavnim dokumentom za prestop državne meje. Ta dokument je običajno veljaven potni list, v določenih primerih je to lahko tudi veljavna osebna izkaznica ali drugi dokument za prestop državne meje (izdan na podlagi posebnih meddržavnih sporazumov). Način izdaje dokumentov je po državah različen, nekatere države izdajajo samostojne dokumente, nekatere države pa otroke vpisujejo v potne liste staršev, vse to se pri prehodu državne meje upošteva.
Več ...